Workshops på gymnasier

Jeg har i vinteren 2017-18 afholdt 2 workshops for gymnasieelever. Den ene var på Tårnby Gymnasium for hele 3. årgang. Det drejede sig om, hvordan de kan skrive bedre opgaver. Workshoppen var placeret lige op til, at de skulle skrive deres 3.g-opgave. Workshoppen tog udgangspunkt i min bog Typiske sproglige fejl i specialer og store opgaver, og jeg havde tilrettelagt indholdet til gymnasieniveau.

Den anden workshop afholdt jeg på Gammel Hellerup Gymnasium for omkring 30 elever. Det var en workshop om mundtlig debat med en masse øvelser i at debattere om relevante emner.