Workshop i effektive emails

Jeg holdt en workshop i salgsafdelingen i firmaet Shape A/S for at gøre medarbejderne dygtigere til at skrive mails. Det handlede bl.a. om, hvordan man skriver en mail, så man undgår misforståelser, og så man sparer en masse tid. Vi var både inde på, hvordan man forbereder en mail, hvordan man skriver den, og også hvordan man læser en mail, man modtager.

Vi holdt en opfølgning en måned efter, hvor deltagerne udtrykte stor tilfredhed med redskaberne, som de havde implementeret i deres arbejde.

Workshoppen blev til på baggrund af konkrete mailkorrespondancer, som deltagerne havde sendt til mig inden, så jeg kunne skræddersy en workshop med lige netop det, de havde brug for.