Underviser på Københavns Universitet

Jeg har undervist på formidlingstemaugen på statskundskab. Mit fag handlede om mundtlig formidling og mundede ud i, at de studerende alle holdt et kort oplæg, som blev filmet. Faget gav de studerende 5 ETCS-point.

Citater fra de studerendes evaluering:

“Workshoppen har været rigtig god! Der var god sammenhæng i undervisningsforløbet, og fra start var der et klart mål. Det faglige stof blev formidlet godt. Jeg har lært meget om mundtlig formidling, og føler mig godt udrustet til at skulle holde oplæg fremover.”

“Underviseren var meget dygtig, tjekket og velforberedt.”