Underviser på Krogerup Højskole

Jeg har to år i træk undervist på Krogerup Højskole på et ugekursus i sommerferien om mundtlig formidling, oplæsning og kropssprog. Begge år benyttede jeg mange øvelser og videooptagelse, og kursisterne fik meget med hjem.

“Der blev lagt vægt på at forbedre den enkelte deltagers mundtlige muligheder og gøre deltagerne bevidste om, hvordan man taler, argumenterer og agerer foran en forsamling, og hvordan man formulerer sit budskab bedst muligt.” Rikke Forchammer, forstander på Krogerup Højskole.

“Louise forstod intuitivt at se vores meget forskellige styrker og svagheder og hjalp os på vej med øvelser, som var tilpasset den enkelte.” Maja Baungaard, kursist.