Skribent for DSMF

Jeg har skrevet webtekster til Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi. Det krævede en grundig analyse af kommunikationssituationen og de forskellige modtagere.

Jeg er desuden blevet brug som facilitator på et udvalgs opstartsmøde i DSMF.

“Louise var facilitator ved et opstartsmøde i DSMF’s kursistudvalg og førte os gennem øvelser til idegenerering og konstruktivt styring, så vi hele tiden forholdt os til det, som var formålet med mødet. Hun skabte rar og åben dialog blandt os, stillede os spørgsmål og udfordringer, som skabte ideer, og hun fik os frem til, hvad de næste skridt var. Det var tydeligt, at hun havde sat sig grundigt ind i vores formål, så hun forstod at lede frem til det resultat, som var målet med mødet. Vi kunne ikke have opnået samme resultat uden hendes feedback og overblik.”

Mathilde Kehler, fysioterapeut og kursist i DSMF