Speaktræning og samtaleteknik på Biblioteket Frederiksberg

Jeg har rådgivet to bibliotekarer i speaktræning (podcast og video) med det formål at udvikle deres speaks mod en mere mundtlig, engageret og velformidlet produkt. Vi arbejdede med de teoretiske pointer om speak, oplæsning og kropslig kommunikation, lyttede og analyserede deres tidligere podcasts og videoer og lavede praktiske øvelser for at udvikle deltagernes praktiske redskaber.

Jeg har derudover afholdt en samtaleworkshop for bibliotekets bibliotekarer med fokus på at indgå i en bogsnak med bibliotekets brugere.