Præster og teologer

Jeg har arbejdet meget med præster og teologer. Jeg har blandt andet afholdt workshops for præster og rådgivet præster og teologer. Jeg er selv præstedatter, så jeg kender en præsts arbejdsområde og udfordringer.

“Louise har stor forståelse for præstens arbejdsområde samt gudstjenesten, liturgien og prædikengenrer. Min samlede oplevelse af Louise er, at hun er både fagligt kompetent, venlig og tillidsvækkende.”
Mikkel Christoffersen, præst og ph.d.-studerende

“Klar gennemgang af teorien – god fremstilling. God situationsfornemmelse. Høj grad af ’likabilitet’ – man følte sig set og hørt. Indholdet var godt valgt ud, relevant uden at være for teknisk, enkelt uden at være banalt.”
“Det var meget fint at blive tvunget til at reflektere over, hvordan man er succesfuld i sit embede, og hvordan man så kommer derhen. Rigtig god variation af praktiske øvelser og teori. Alt i alt supergodt.”
Udtalelser fra deltagere på workshop for præster.