Mundtlig retorik for lærerstuderende

Jeg havde den fornøjelse at undervise to hold lærerstuderende på læreruddannelsen på University College Sjælland i Vordingborg. Jeg kom ind på teoretiske pointer om præsentationsteknik og forberedelse, og vi lavede praktiske øvelser, som jeg filmede, så deltagerne kunne se sig selv.

Udtalelser fra de lærerstuderende:
”Man følte sig hurtigt tryg i workshoppen. Gode redskaber til analyse af et oplæg”.

”Øvelserne var rigtig gode”

”Der var god stemning og plads til sjov. Workshoppen var relevant i forhold til læreruddannelsen”.

”Fik gode værktøjer. Det betyder altid meget, når man kan mærke underviserens engagement”.
”Louise var engageret og god til at læse sit publikum”.